EU

Euroopan Unionin ja Suomen tulevaisuus ja menestys nivoutuvat tiukasti yhteen. Suomen liittyminen EU:hun vuonna 1995 ja euroon muutama vuosi myöhemmin ovat olleet vakautta ja hyvinvointia tuoneita ratkaisuita. Tällä hetkellä Euroopan Unioni ja sen jäsenmaat käyvät läpi yhtä historiansa vaikeinta vaihetta, mutta nykyisyys ilman EU:ta olisi todennäköisesti huomattavasti synkempi.
Euroopan yhteisö on toiminut monella tapaa vakauttavana tekijänä suurten muutosten aikana. Tulevaisuudessa EU:n yhtenäisyyteen ja päätöksentekoprosesseihin on kiinnitettävä suurta huomiota. Suurimmat asiat talous, pakolaisasiat ja ilmastonlämpeneminen ovat hoidettavissa EU:n tasolla paremmin kuin Suomen tasolla.
Eurooppa suurena markkina-alueena voi luoda sääntöjä niin kaupankäynnin eettisyyteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyen. Tullipolitiikan avulla voimme sääntöjen rajoissa ohjata ja suojella omaa teollisuuttamme kilpailun vääristymiltä. Euro on tuonut valuuttana vakautta ja helpottanut kaupankäyntiä huomattavasti. Rahajärjestelmää on kehitettävä kestämään talouskriisejä, tämä tarvitsee säännöstöjä ja niiden noudattamista kaikkien maiden osalta.
Pakolaispolitiikassa EU on joutunut tekemään vaikeita kompromisseja. Tulevaisuudessa meidän on rakennettava yhdessä YK:n kanssa vastaanottokeskusjärjestelmä EU:n ulkopuolelle, josta otamme hädänalasimmat kiintiöiden mukaan eri Euroopan maihin. Vain näiden näiden keskusten kautta pääsisi tulevaisuudessa Euroopan turvapaikka järjestelmiin mukaan. Ihmissalakuljetus EU:n rajojen yli on saatava loppumaan.
IPCC:n raportin jälkeen monet ovat puhuneet, että Suomen toimilla ei ole mitään merkitystä. Suomen osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on häviävän pieni, mutta yhdessä EU:n kanssa me voimme vaikuttaa. Vaatiessamme omalta teollisuudeltamme ja toiminnaltamme pienempiä päästöjä ja ympäristöystävällisiä toimintamalleja kehitämme ja parannamme teollisuutemme toiminta edellytyksiä tulevaisuudessa. EU:n tulisi isona toimijana esimerkiksi asettaa tulevaisuudessa hiilidioksidiveroja EU:n alueelle tuotaville tuotteille, jos niiden päästötasot eivät ole riittävän alhaiset. Tämä ohjaa myös muiden toimijoiden tuotantoa ympäristöystävällisempään suuntaan.
Suomen on neuvoteltava tiukasti koheesiorahoituksen tason säilymisestä erityisesti Itä-Suomen alueella. Rahoituksessa on huomioitava Itä-Suomen harva asutus ja tästä johtuvat vaikeudet.

Euroopan Unionissa yhdessä olemme vahvempia. Olemme kuitenkin vain niin vahvoja kuin meidän oikeudelliset ja eettiset periaatteemme ovat. EU:n ei tule sallia lipsumista näistä periaatteista minkään jäsenmaan osalta.