Kannabista ei tule laillistaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreimman päihdetutkimuksen mukaan suomalaisten huumeiden käyttö on edelleen lisääntynyt. Esimerkiksi kannabiskokeilut ovat nelinkertaistuneet 90-luvun alusta. Iltalehti on selvittänyt eduskuntapuolueiden kantoja huumausaineiden käytön
rangaistavuuteen. Oli todella ikävä todeta, että kyselyn tulosten perusteella vihreät olisivat
valmiita luopumaan huumausaineiden käytön ja hallussapidon rangaistavuudesta.

Huumeista koituu yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia ja
kannabis on ylivoimaisesti käytetyin huume. Osa kannabiksen käyttäjistä käyttää
sitä satunnaisesti ja heidän määränsä on kasvanut. Päivittäin kannabista
käyttävien määrä on onneksi pysynyt kutakuinkin ennallaan. Vaikka Suomessa
huumausaineet ovat iso ongelma ei tilanne ole onneksi karannut hallinnasta.
Tämän takia meidän ei tarvitse vapauttaa
kannabista käytön ja hallussapidon rangaistavuudesta.

Kannabiksen haitat ovat kiistattomat ja selkeästi osoitetut.
Aivojen kehittyminen jatkuu pitkälle yli kahdenkymmenen vuoden ikään ja
tiedetään, että kannabis on erityisen haitallista kehittyville aivoille.
Pössyttely passivoi ja hidastaa ajatuksenjuoksua. Lisäksi psyykkiset haitat ja
jopa psykoosit aiheuttavat käyttäjille vakavia ongelmia. Osalla käyttäjistä kannabis
toimii myös porttina kovempiin aineisiin.

Nykyinen kannabiskasvi on hyvin kaukana miedosta
esi-isästään. Kasvin kannabinoidi pitoisuudet ovat nykyään aivan eri tasolla.
Ero on sama kuin vertaisi mopsia kaukaiseen esi-isäänsä suteen. Vaikutukset
erityisesti tottumattomilla voivat olla voimakkaita.

Kannabiksen käyttöä on työelämässä vaikeampi havaita kuin
esimerkiksi alkoholia. Todennäköisesti kaikki huomaavat käytöksestä ja
tuoksusta, jos työkaveri on humalassa.
Pilvessä olevan työkaverin todentaminen on vaikeampaa, jolloin
ongelmakäyttö pitkittyy ja työtapaturmien riski kasvaa.

Kriminalisoinnin poistaminen tulisi todennäköisesti
lisäämään käyttöä erityisesti nuorten keskuudessa. Poliisilla ei olisi enää
keinoja tai mielenkiintoa puuttua kannabiksen hallussapitoon, joka lisäisi myös
myyntiä, koska kiinnijäämisen rikiä ei enää olisi. Diileri voisi aina vedota
omaan käyttöön ja jatkaisi aineiden levittämistä lapsillemme ilman ongelmia.

Hoitoon hakeutumisen suhteen kannabiksen käytön
rangaistavuus ei aiheuta ongelmia. Yksikään käyttäjä ei pelkää poliisia siinä
vaiheessa, kun ongelmat ovat niin vaikeita, että haluaa apua päihdeongelmaansa.
Päinvastoin nuorille poliisin pitämä tiukka puhuttelu, lastensuojeluilmoitus ja
sakko voivat säikäyttää ja herättää nuoren ja hänen perheensä ongelman suhteen.

Kannabiksen ja muiden huumeiden käyttöä ei Suomessa saa missään
nimessä hyväksyä diskriminoimalla niiden käyttöä tai hallussa pitoa. Meillä on
hyvät mahdollisuudet pitää huumausaineongelmamme kurissa ja pienentää haittoja.
Kaikki lähtee ennaltaehkäisystä ja yhteiskunnan negatiivisesta suhtautumisesta
huumeisiin. Koulujen ja vanhempien on pidettä huolta lapsista ja kannettava
vastuunsa. Työelämän huumausainetestit viestivät siitä, että huumeita ei
työelämässä hyväksytä. Jos ongelmia on ehtinyt kehittyä tulee hoito- ja
kuntoutusprosessien toimia oikea-aikaisesti ja tehokkaasti. Ei luovuteta tässä
tärkeässä asiassa!

Oskari Valtola
Työterveyslääkäri, Päihdelääkäri
Kansanedustajaehdokas Kaakkois-Suomi (Kok.)