Nyt voimme tehdä fiksusti ja vapaaehtoisesti hyviä valintoja, jotka vievät meitä eteenpäin. Jos emme niitä nyt tee, edessä on pakkoja, taaksepäin menoa ja huonoja valintoja. Äänestetään niin, että sanomme kyllä oikeille asioille ja suunta on eteenpäin

TEEMAT:

1. KYLLÄ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTUKSELLE

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta on jatkettava.

Koko Kaakkois-Suomi on ongelmissa, niin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kuin työvoiman saatavuudenkin osalta. Ratkaisuna nykyinen sairaala- ja päivystystoiminta on turvattava ja toimijoille annettava työrauha toimia oman alueensa tarpeet ja resurssit huomioiden. Perusterveydenhuoltoon on nyt viimeistään satsattava ja saatettava saumaton yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa toimimaan. Terveydenhuoltomme kaatuu tai menestyy tulevaisuudessakin perusterveydenhuollon toimivuuden myötä.

2. KYLLÄ TYÖNTEOLLE JA AHKERUUDELLE

Työnteon ja ahkeruuden on kannatettava entistä paremmin.

Me suomalaiset haluamme tehdä töitä, menestyä ja elättää itsemme sekä perheemme sekä samalla varmistaa, että yhteiskunnan heikommista ja syrjäytyneistä pidetään huolta. Se on meille kunnia-asia. Onnistuminen tässä vaatii sosiaaliturvan uudistamista edelleen vastikkeellisempaan suuntaan, koko sosiaaliturvan uudistamista ja turvaamista, sekä verotuksen keventämistä kaikissa tuloluokissa seuraavan eduskuntakauden aikana.

3. KYLLÄ LAPSI- JA PERHEMYÖNTEISYYDELLE

Perheiden hyvinvointi on työelämän hyvinvoinnin takuu.

Suomen pitää olla ja toimia lapsi-ja perhemyönteisesti. Työelämän lisääntyvä joustavauus, perhevapaauudistus, lapsiperheiden paremmat taloudelliset kannustimet, sekä toimiva varhaiskasvatus tukevat kaikki perheitä. Ja kun perhe voi hyvin, syntyy myös töissä parempia tuloksia. Suomi on huippuosaajien maa, ja siitä riippuu niin Suomen kuin Kaakkois-Suomenkin tulevaisuus. Kouluista, koulutuksesta, opetuksesta ja tutkimuksesta tinkimällä emme menesty.

4. KYLLÄ TASAVERTAISILLE LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSILLE

Tasavertaiset liikuntamahdollisuudet luovat parempaa yhteiskuntaa.

Suomi on juostu maailmankartalle, ja kaikentasoinen liikunta harrastelusta huippu-urheiluun tukee yksilöä, perheitä ja koko yhteiskuntaa. Se luo merkityksiä, sosiaalisia suhteita, integroi erilaisuuksia sekä omaa merkittävän positiivisen vaikutuksen koko kansanterveyteen. Liikunta toimii parhaiten silloin, kun kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja oma se oma mielekäs liikuntaharrastus, taustasta ja perheen taloudellisista resursseista huolimatta. Tämä edellyttää selkeää priorisointia julkisen vallan hankkeiden osalta sekä saumatonta yhteistyötä seurojen ja yritysten välillä.

5. KYLLÄ FIKSUILLE YMPÄRISTÖTEOILLE - NYT

Meillä on vielä ikkuna tehdä fiksuja ympäristövalintoja.

Nykyisellä päättäjäsukupolvella on vielä ikkuna tehdä fiksuja, taloudellisesti meitä eteenäinvieviä sekä hallittuja ympäristötekoja. Jos me emme niitä tee, seuraavalla sukupolvella on edessään vain huonoja ja rajattuja vaihtoehtoja. Meidän tulee tulee pyrkiä monilla eri toimilla kohti hiilineutraliteettia. Metsien käyttö bioenergiana, teollisuuden raaka-aineina ja hiilinieluna on iso osa tätä tavoitetta. Perussähköntuotannon turvaaminen hiilidioksidia tuottamattomalla ydinvoimalla, tuulivoima, biopolttoaineiden käytön lisääminen, liikenteen sähköistyminen sekä raideliikenteen kehittäminen ovat myös tärkeitä tukijalkoja Suomen pyrkiessä kohti hiilineutraliteettia. Oikorata Helsinki-Porvoo-Kouvola lisää raideliikenteen houkuttelevuutta koko Kaakkois- ja Itä-Suomen alueella ja tämän tulisi olla ensimmäisiä isoja ratahankkeita tulevaisuudessa.

6. KYLLÄ AVOIMUUDELLE, EI IHMISSALAKULJETUKSELLE

Eurooppa ja Euroopan unioni ovat syntyneet ajatukselle ihmisten, osaamisen ja tavaroiden vapasta liikkumisesta. Suomikin tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa tulevaisuuden haasteiden ratkaisussa. Tuleviin pakolaisongelmiin tulee varautua yhdessä EU:n kanssa. Eurooppa tarvitsee rajojensa ulkopuolella olevat YK:n hallinnoimat pakolaiskeskukset, joista hädänalaisimmat jaetaan kiintiöiden mukaan Euroopan maihin. Vain näin saamme ihmissalakuljetuksen loppumaan ja voimme pitää EU:n rajat avoimina ja hyötyä oikeasti EU:sta. Nykyiset turvapaikkahakijoiden palautukseen liittyvät ongelmat tulee ratkaista yhdessä kohdemaiden kanssa. Emme voi myöskään sallia suurta paperittomien ihmisten määrää Suomessa ja rapauttaa järjestelmäämme tinkimällä säännöistä.

UUSIMMAT KIRJOITUKSET BLOGISSA

Lue uutuuksista ensimmäisten joukossa!

Vaaleja edeltävää keskustelua talouskasvusta ja verotuksesta on joutunut seuraamaan epäuskoisena. Onko muutaman vuoden takainen tilanne jo täysin unohtunut. Vaalilupauksissa satoja miljoonia ja miljardeja euroja heitellään lonkalta ja korvaaviksi toimenpiteiksi tarjotaan yritysten verotukseen ja omistamiseen kohdistuvien verojen kiristämistä tai...

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta on tehty lähes kahdenkymmenen vuoden ajan. Koko tämän ajan tilannetta on leimannut hallitsematon palveluiden ulkoistaminen ilman, että se palvelisi isoa kuvaa. Sote-uudistus ei varmaan koskaan tule valmiiksi tässä nopeasti muuttuvassa maailmassa, mutta meidän tulisi saada sosiaali- ja terveydenhuollon kenttä...

Nyt esille tulleet lasten hyväksikäyttötapaukset ovat luonteeltaan todella vastenmielisiä. Mistä kumpuaa tällainen pahuus ja toisen heikommassa asemassa olevan ihmisen totaalinen alistaminen. Poliisin on selvitettävä tilanne perinpohjin ja oikeuslaitoksen tehtävä on sitten jakaa asiasta tuomiot.