TIETOSUOJASELOSTE


Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, mitä henkilötietoja Oskari Valtolan kannatusyhdistyksen rekisteriin / viestintä- ja markkinointirekisteriin kerätään ja miten niitä käsitellään.

Tietosuoja on meille tärkeää, joten mikäli sinulla on kysyttävää, ota meihin rohkeasti yhteyttä.

1. Rekisterin pitäjä

REKISTERINPITÄJÄ: Eteenpäin ry (Oskari Valtolan kannatusyhdistys)

OSOITE: Mikonkatu 8, 50100 Mikkeli

PUHELIN: +358 40 7512154

SÄHKÖPOSTI: oskari@oskarivaltola.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste
Henkilötietoja käytetään Oskari Valtolan ja Oskari Valtolan kannatusyhdistyksen Eteenpäin ry:n viestintään sekä kampanjointi- ja markkinointitoimenpiteisiin.

Jäsenet ovat antaneet suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn, jotta heihin voidaan pitää yhteyttä (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan mukainen tietojen käsittelyn peruste, kuten jäsenyyteen perustuva oikeutettu etu tai yhdistyslain mukainen velvollisuus ylläpitää jäsenrekisteriä).

3. Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet
Käsittelemme seuraavia jäseniltä saamiamme henkilötietoja:

  • nimi

  • yhteystiedot

  • osallistumishalukkuus vaalityöhön

  • suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Käsitellyt henkilötiedot on kerätty jäseniltä, ja käsittelemme niitä jäsenten suostumuksen perusteella.

4. Henkilötietojen käsittelijät
Henkilötietojasi käsittelee ensisijaisesti Oskari Valtola, hänen tiimiläisensä sekä kannatusyhdistyksen toimijat.

Uutiskirjeiden lähettämisessä käytämme yhdysvaltalaista MailChimp-sähköpostipalvelua. Henkilötietojen siirto EU-alueelta Yhdysvaltoihin on sallittu sillä perusteella, että MailChimp on liittynyt mukaan EU-komission hyväksymään Privacy Shield-järjestelyyn. Lisätietoja MailChimpin tietosuojakäytännöistä saat täältä.

5. Henkilötietojen säilyttäminen
Henkilötietoja säilytetään jäsenyyden ajan/kunnes jäsen peruuttaa suostumuksensa niiden käsittelyyn ja ne poistetaan, kun tiedot eivät ole enää tarpeellisia jäsenyyteen liittyvien asioiden hoitamiseksi.

6. Rekisteröidyn oikeudet
Jäsenellä on oikeus tarkastaa hänestä itsestään rekisteriin tallennetut henkilötiedot ja oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua. Jäsenellä voi myös tietyissä tilanteissa olla oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä tai pyytää tietojensa poistamista henkilörekisteristä, niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle tai käsittelyn rajoittamista.

Eteenpäin ry pyrkii aina ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet suoraan jäsenten kanssa. Jäsenellä on oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

Jos jäsenellä on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, hän voi ottaa yhteyttä yllä olevien yhteystietojen mukaisesti.


Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 9.11.2018.