PAREMPI SUOMI TULEVAISUUDESSA

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta on jatkettava. Tällä hetkellä Kaakkois-Suomen kaikki alueet ovat ongelmissa, joko toiminnan järjestämisen ja/tai työvoiman saatavuuden osalta. Nykyinen sairaala- ja päivystystoiminta on turvattava ja toimijoille annettava työrauha toimia oman alueensa tarpeet ja resurssit huomioiden. Perusterveydenhuoltoon on nyt viimeistään satsattava, saatettava integraatio ja yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa toimimaan. Terveydenhuoltomme kaatuu tai menestyy tulevaisuudessa perusterveydenhuollon toimivuuden myötä.

Suomalaiseen työelämään on saatava takaisin into ja kunnianhimo. Se samanlainen peräänantamaton tekeminen ja ahkeruus, joka rakensi tämän maan menestyksen toisen maailmansodan jälkeen. Jokainen Suomalainen työskenteli paremman tulevaisuuden eteen itsensä ja lastensa vuoksi. Tämä onnistuu vain varmistamalla, että työnteko on aina kannattavaa ja mitä ahkerammin työtä teet ja kehitätä itseäsi, sitä isomman palkkion tästä saat itsellesi. Tämä vaatii verotuksen keventämistä kaikissa tuloluokissa, sekä sosiaaliturvan uudistamista edelleen vastikkeellisempaan suuntaan. Heikommista ja vähäosaoisista on pidettävä huolta, se on yhteiskuntamme mitta.

Työelämän lisääntyvä joustavauus, perhevapaauudistus, lapsiperheiden paremmat taloudelliset kannustimet, sekä toimiva varhasikasvatus tukevat lapsimyönteisyyttä. Tämän lisäksi Suomi tarvitsee työperäistä maahammuuttoa kamppaillakseen tulevaisuudessa työvoiman saatavuuden ja taloudellisten haasteiden kanssa.

Koulutukseen ja tutkimukseen on satsattava entistä enemmän, koska Suomi ei tule koskaan pärjäämään halpatyövoiman maana. Me olemme huippuosaajien maa, tulevaisuutemme riippuu siitä.

Meidän sukupolvellamme on viimeinen mahdollisuus tehdä ympäristövalintoja huomioiden taloudelliset edellytykset ja hallittu muutos. Seuraavat sukupolvet joutuvat tekemään ratkaisunsa pakolla, jos me emme kanna nyt suurta vastuutamme. Suomen tulee pyrkiä monilla eri toimilla kohti hiilineutraliteettia. Metsien käyttö bioenergiana, teollisuuden raaka-aineina ja hiilinieluna on iso osa tätä tavoitetta. Perussähköntuotannon turvaaminen hiilidioksidia tuottamattomalla ydinvoimalla, tuulivoima, biopolttoaineiden käytön lisääminen, liikenteen sähköistyminen sekä raideliikenteen kehittäminen ovat myös tärkeitä tukijalkoja Suomen pyrkiessä kohti hiilineutraliteettia. Oikorata Helsinki-Porvoo-Kouvola lisäisi raideliikenteen houkuttelevuutta koko Kaakkois- ja Itä-Suomen alueella ja tämän tulisi olla ensimmäisiä isoja ratahankkeita tulevaisuudessa.

Nykyiset turvapaikkahakijoiden palautukseen liittyvät ongelmat tulee ratkaista yhdessä kohdemaiden kanssa. Emme voi sallia suurta paperittomien ihmisten määrää Suomessa tai toisealta rapauttaa järjestelmäämme tinkimällä säännöistä. Tuleviin pakolaisongelmiin tulee varautua yhdessä EU:n kanssa. Eurooppa tarvitsee rajojensa ulkopuolella olevat YK:n hallinnoimat pakolaiskeskukset, joista hädänalaisimmat jaetaan kiintiöiden mukaan Euroopan maihin. Vain näin saamme ihmissalakuljetuksen loppumaan ja voimme pitää EU:n rajat avoimina ja hyötyä oikeasti EU:sta.